Visueel Leren

VPA RIJNTAKKEN
Opdrachtgever: Van Hall Larenstein University of Applied Sciences en Rijkswaterstaat
2017 – 2020

De VPA Rijntakken brengt de sociale omgeving en het ecosysteem van het rivierengebied van de Rijn in beeld om gebruikt te worden in het hoger onderwijs en het publieke domein. Visual Problem Appraisal (VPA) is een op film gebaseerde leerstrategie met als doel inzicht te geven in de complexiteit van rivierbeheer. De VPA dient als instrument voor probleem analyse, sociale dialoog en het ontwikkelen van beleid en ondersteunt daarmee een gezamenlijk ontwerp voor duurzaam en integraal beheer van het Nederlandse rivierengebied rondom de Neder-Rijn, Waal en IJssel. De VPA films worden ingezet in workshops waarin gefocust wordt op leren en verandering om daarmee het ontwikkelen van maatregelen en beleidskeuzes mogelijk te maken en te ondersteunen.

In samenwerking met de onderzoeksgroep Communication, Participation en Ecological Social Learning van VHL

Voor de VPA Rijntakken verzorgt Fairbeeld Producties het camerawerk, geluid, montage, vormgeving en muziek onder regie van Loes Witteveen, VHL.

 

VISUEEL ADVIES AAN DE BESTUREN
2018, 7 min
Opdrachtgever: Vluchtelingenwerk Nederland

Vluchtelingenwerk Nederland en Centraal Opvang Asiel sloegen de handen ineen voor een programma tot vernieuwde samenwerking. Samen met de projectmedewerkers van beide organisaties hebben wij een visueel advies gemaakt om aan de besturen te tonen.

 

FRUGAL INNOVATIONS AND LOCAL SCENARIOS
Reflections on learning in the RAAK Family Dairy Tech project
Opdrachtgever: Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
2018, 33 min

Onderzoekers en studenten van Nederlandse en Indiase Hogescholen hebben samen met Nederlandse en Indiase bedrijven en boeren betaalbare of ‘frugal’ innovaties ontworpen voor kleinschalige boeren in Maharashtra. De film documenteert het leerproces met de ambitie om leren en reflecteren te stimuleren bij alle deelnemers, ook in soortgelijke projecten. In de film delen de partners van het project hun verhaal en visie om mensen te inspireren voor Living Labs, farmer field schools en het onderwijs.