Visueel Leren en Onderzoek


Films roepen vragen op, zetten aan tot denken en geven nieuwe inzichten. Ze zijn daarom geschikt om in te zetten in complexe leerprocessen. Diverse films van Fairbeeld Producties worden dan ook al vele jaren gebruikt in het onderwijs. Dit kunnen documentaires en voorlichtingsfilms zijn maar ook specifiek voor een leersituatie geproduceerde films. Samen met de onderzoeksgroep ‘Communication, Participation & Social-Ecological Learning’ van Hogeschool Van Hall Larenstein produceert Fairbeeld Producties films voor onderzoek en onderwijs.

Pauline van Tuyll ontwikkelt expertise om voor organisaties een visueel onderzoeksrapport of evaluatie te maken. Deze kunnen worden ingezet voor kennisdeling en leren van ervaringen.

VPA Rijntakken

ism Loes Witteveen
opdrachtgever: Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
en Rijkswaterstaat Oost Nederland


De VPA Rijntakken brengt de sociale omgeving en het ecosysteem van het rivierengebied van de Rijn in beeld om gebruikt te worden in het hoger onderwijs en het publieke domein. Visual Problem Appraisal (VPA) is een op film gebaseerde leerstrategie met als doel inzicht te geven in de complexiteit van rivierbeheer. De VPA dient als instrument voor probleem analyse, sociale dialoog en het ontwikkelen van beleid en ondersteunt daarmee een gezamenlijk ontwerp voor duurzaam en integraal beheer van het Nederlandse rivierengebied rondom de Neder-Rijn, Waal en IJssel. De VPA films worden ingezet in workshops waarin gefocust wordt op leren en verandering om daarmee het ontwikkelen van maatregelen en beleidskeuzes mogelijk te maken en te ondersteunen.

Fairbeeld Producties werkt aan de VPA Rijntakken in samenwerking met de onderzoeksgroep Communication, Participation en Ecological Social Learning van VHL.

Visueel advies aan de besturen

2018 | 7 min
opdrachtgever: Vluchtelingenwerk Nederland & COA
camera: Karen Kuiper
interview en montage: Pauline van Tuyll


Vluchtelingenwerk Nederland en Centraal Opvang Asiel sloegen de handen ineen voor een programma tot vernieuwde samenwerking. Samen met de projectmedewerkers van beide organisaties hebben wij een visueel advies gemaakt om aan de besturen te tonen.

Frugal Innovations and Local Scenarios

Reflections on learning in the RAAK family Dairy Tech project
2018 | 33 min
regie: Loes Witteveen
camera: Pauline van Tuyll
opdrachtgever: Van Hall Larenstein University of Applied Sciences


Onderzoekers en studenten van Nederlandse en Indiase Hogescholen hebben samen met Nederlandse en Indiase bedrijven en boeren betaalbare of ‘frugal’ innovaties ontworpen voor kleinschalige boeren in Maharashtra. De film documenteert het leerproces met de ambitie om leren en reflecteren te stimuleren bij alle deelnemers, ook in soortgelijke projecten. In de film delen de partners van het project hun verhaal en visie om mensen te inspireren voor Living Labs, farmer field schools en het onderwijs.