Health Care for International Students and Staff


2013 (update 2017) | 12 min
ism Wink Works
opdrachtgever: Wageningen University & Research

De gezondheidszorg is in veel landen op verschillende manieren geregeld. In deze voorlichtingsfilm voor internationale studenten en medewerkers van Wageningen UR vertellen studenten over hun ervaringen met de gezondheidszorg in Nederland. Een huisarts en een studentenpsycholoog praten over de Nederlandse visie op zorg en hoe die geregeld is.