Frugal Innovations and Local Scenarios

Reflections on learning in the RAAK family Dairy Tech project
2018 | 33 min
ism Loes Witteveen
opdrachtgever: Hogeschool van Hall Larenstein


Onderzoekers en studenten van Nederlandse en Indiase Hogescholen hebben samen met Nederlandse en Indiase bedrijven en boeren betaalbare of ‘frugal’ innovaties ontworpen voor kleinschalige boeren in Maharashtra. De film documenteert het leerproces met de ambitie om leren en reflecteren te stimuleren bij alle deelnemers, ook in soortgelijke projecten. In de film delen de partners van het project hun verhaal en visie om mensen te inspireren voor Living Labs, farmer field schools en het onderwijs.