Symposium Bij Bewust Betuwe


2017 | 5 min
opdrachtgever: Stichting Landschapsbeheer Gelderland

De campagne BIJ BEWUST BETUWE is vrijdag 31 maart 2017 van start gegaan met een druk bezocht symposium over biodiversiteit. Ruim 100 vertegenwoordigers van onder meer Betuwse gemeenten, het Waterschap, Regio Rivierenland, terrein beherende organisaties, natuurverenigingen en landbouworganisaties kwamen bijeen bij gastheer Waterschap Rivierenland in Tiel. Diverse sprekers lichtten de problematiek van bijen en het grote belang van biodiversiteit toe. Tot slot ondertekenden twaalf partijen de intentieverklaring en werden alle aanwezigen uitgenodigd hun bijdrage aan meer biodiversiteit kenbaar te maken.