VPA Rijntakken


opdrachtgever: Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
en Rijkswaterstaat Oost Nederland

De VPA Rijntakken brengt de sociale omgeving en het ecosysteem van het rivierengebied van de Rijn in beeld om gebruikt te worden in het hoger onderwijs en het publieke domein. Visual Problem Appraisal (VPA) is een op film gebaseerde leerstrategie met als doel inzicht te geven in de complexiteit van rivierbeheer. De VPA dient als instrument voor probleem analyse, sociale dialoog en het ontwikkelen van beleid en ondersteunt daarmee een gezamenlijk ontwerp voor duurzaam en integraal beheer van het Nederlandse rivierengebied rondom de Neder-Rijn, Waal en IJssel. De VPA films worden ingezet in workshops waarin gefocust wordt op leren en verandering om daarmee het ontwikkelen van maatregelen en beleidskeuzes mogelijk te maken en te ondersteunen.

Voor de VPA Rijntakken verzorgt Fairbeeld Producties het camerawerk, geluid, montage, vormgeving en muziek onder regie van Loes Witteveen en in samenwerking met de onderzoeksgroep Communication, Participation en Ecological Social Learning van VHL